Home row Giấy phép con row Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Cập nhật: 10:01 Ngày 07/10/2017

 Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
          Khi doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Trong cả trường hợp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đăng ký hạng mục: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound) hoặc cả bao gồm mục: Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (outbound) thì doanh nghiệp mặc nhiên được phép kinh doanh lữ hành nội địa.
        Khi doanh nghiệp được phép chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa thì trong mọi trường hợp không được kinh doanh lữ hành quốc tế.
Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế
 1. Có phương án kinh doanh lữ hành quốc tế.
 2. Có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.
 3. Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp.
 4. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế như:
 o Hướng dẫn du lịch.
 o Quảng bá, xúc tiến du lịch.
 o Quản lý hoạt động lữ hành.
 o Xây dựng và điều hành chương trình du lịch.
 o Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Tham khảo thêm ==> Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An
 
 Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:
 o Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound): doanh nghiệp phải ký quỹ 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
 o Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (Inbound) và kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (Outbound): doanh nghiệp phải ký quỹ là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
 Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound).
 • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam (inbound) và Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài (outbound).
 Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây:
 • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.
 • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép.
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
 • Doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật này.
 • Doanh nghiệp có hành vi vi phạm mà pháp luật quy định phải thu hồi giấy phép.
 • Doanh nghiệp không kinh doanh lữ hành quốc tế trong mười tám tháng liên tục.
 • Từ ngày 10/05/2015 các doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện về kinh doanh lữ hành quốc tế thì Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế mà doanh nghiệp được cấp trước ngày 01/01/2014 đều bị coi là hết giá trị sử dụng theo hình thức bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
    Khi có thông báo được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: doanh nghiệp thực hiện chuyển khoản cho Tổng Cục du lịch lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là 2.000.000 đồng .
 Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
 • Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • Chương trình du lịch cho khách quốc tế.
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • 03 bản sao thẻ của 03 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành quốc tế.
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.
 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định như sau:
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh: “Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế”.
 • Giấy xác nhận kinh nghiệm hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. Quyết định bổ nhiệm chức vụ cho người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế.
 • Doanh nghiệp sau khi có đủ gửi hồ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như hướng dẫn nêu trên nộp hồ sơ đến Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để nộp hồ sơ.
 • Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép. trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.
 • Trong thời hạn 10 ngày (mười ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch và doanh nghiệp biết.

Công ty Tư vấn Blue

Địa chỉ :  P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An i

Phone :  0912 751 556

Email  :  luatsuthanhhoa36@gmail.com

Holine  :   0973 185 258

Bài viết liên quan

Bình luận

Giấy phép con

Khắc dấu

Tin tức tổng hợp

Copyright © 2013 - 2017 DICHVUGIAYPHEP.BIZ
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE 
Email: luatbluena@gmail.com | Điện thoại: 0912 751 556

Địa chỉ: P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An