Home row Đăng ký kinh doanh row Tư vấn doanh nghiệp row NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ TỊCH THU GIẤY PHÉP KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ TỊCH THU GIẤY PHÉP KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Cập nhật: 16:01 Ngày 23/10/2017

 Luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã có sự thay đổi theo hướng rút bới các trường hợp Doanh nghiệp bị thu hồi gấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


 Cụ thể Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
(Theo Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014)
 a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 18 của Luật này thành lập;
 c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 d) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 209 của Luật này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 đ) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án.
 Dưới đây là luật doanh nghiệp 2005 chúng tôi đưa ra để tiện cho quý bạn đọc so sánh.
 Khoản 2 Điều 165 luật doanh nghiệp 2005 quy định: Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
  a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;
  b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp
 
  c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;
  đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;
  e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;
  g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;
  h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.
Mọi thắc mắc quý bạn đọc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn http://dichvugiayphep.biz

Công ty Tư vấn Blue

Địa chỉ :  P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An i

Phone :  0912 751 556

Email  :  luatsuthanhhoa36@gmail.com

Holine  :   0973 185 258

Bài viết liên quan

Bình luận

Giấy phép con

Khắc dấu

Tin tức tổng hợp

Copyright © 2013 - 2017 DICHVUGIAYPHEP.BIZ
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE 
Email: luatbluena@gmail.com | Điện thoại: 0912 751 556

Địa chỉ: P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An