Home row Đăng ký kinh doanh row Thành lập công ty row Thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài

Thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài

Cập nhật: 15:16 Ngày 23/10/2017

 thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
Các loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư có thể tham khảo để thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.
 Chương III, Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:
 a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
 b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;
 c) Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.
 2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.
 Mục I2, Chương III, Điều 73. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.
 Chương V, Điều 110. Công ty cổ phần (Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015)
 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;
 c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh Nghiệp 2015  này.
 2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.
 Hồ sơ bao gồm:
* Chú ý: Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì không cần thực hiện bước này
 -Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 - Đối với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 - Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  - Bản sao một trong các tài liệu sau:
  - Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư;
      - Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
     - Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
      - Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
      - Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 - Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 - Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 Thời gian giả quyết hồ sơ hợp lệ Từ 35-40 ngày làm việc.
Những trường hợp đặc biệt và các bước tiếp theo  quý vị vui lòng liên hệ luật BLue để được tư vấn.

Công ty Tư vấn Blue

Địa chỉ :  P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An i

Phone :  0912 751 556

Email  :  luatsuthanhhoa36@gmail.com

Holine  :   0973 185 258

Bài viết liên quan

Bình luận

Giấy phép con

Khắc dấu

Tin tức tổng hợp

Copyright © 2013 - 2017 DICHVUGIAYPHEP.BIZ
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE 
Email: luatbluena@gmail.com | Điện thoại: 0912 751 556

Địa chỉ: P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An