Home row Đăng ký kinh doanh row Thành lập công ty row Quyền và nghĩa vụ của các Doanh nghiệp

Quyền và nghĩa vụ của các Doanh nghiệp

Cập nhật: 17:04 Ngày 06/10/2017

 Quyền của doanh nghiệp
 1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
 2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.
 3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
 4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
 5. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 6. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.
 7. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
 8. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 9. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
10. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật
 11. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.
 12. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.
 Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
 Nghĩa vụ của doanh nghiệp
 1. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 2. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.
 3. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
 4. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 5. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
 6. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.
 7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 8. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
 9. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

Công ty Tư vấn Blue

Địa chỉ :  P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An i

Phone :  0912 751 556

Email  :  luatsuthanhhoa36@gmail.com

Holine  :   0973 185 258

Bài viết liên quan

Bình luận

Giấy phép con

Khắc dấu

Tin tức tổng hợp

Copyright © 2013 - 2017 DICHVUGIAYPHEP.BIZ
CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE 
Email: luatbluena@gmail.com | Điện thoại: 0912 751 556

Địa chỉ: P. 208, chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An